Imię i nazwisko:

Paweł Michalski

Kancelaria:

SENDERO Tax & Legal

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- spory
- postępowania sądowe i administracyjne
- prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Kariera:

W latach 1995 – 2002 pracownik działu podatkowo – prawnego, a następnie działu prawnego międzynarodowej firmy doradczej Ernst & Young oraz kancelarii prawniczej z nią stowarzyszonej. W latach 2002 – 2007 Radca Prawny, następnie Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wygrał liczne procesy sądowe z zakresu: zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym precedensowe orzeczenia SN dotyczące tzw. opłat półkowych), rozliczeń między przedsiębiorcami, odszkodowawcze oraz pracownicze; projekty dotyczące zabezpieczeń wierzytelności w obrocie międzynarodowym, sprzedaży trzech kopalń odkrywkowych, przejęcia spółki notowanej na GPW, due dilligence