Imię i nazwisko:

Monika Namysłowska

Kancelaria:

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Funkcja:

prof. UŁ dr hab.

Specjalizacje:

- prawo ochrony konkurencji i konsumentów
- prawo reklamy
- prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kariera:

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w prawie reklamy. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Pana Adama Jassera. Członek rady eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

Sukcesy:

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu: prawa reklamy, praw konsumenta, ochrony konkurencji, e-commerce oraz prawa sztucznej inteligencji. Kierownik projektu „Klinika Prawa Technologii Przyszłości.