Nowelizacja Kodeksu pracy

RK Legal

Po blisko 2 latach od wpłynięcia prezydenckiego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, ustawa w końcu czeka na podpis Prezydenta.

Nowelizacja zmieni przepisy Kodeksu pracy w czterech głównych aspektach:
– w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu – m.in. odszkodowanie za mobbing będzie można uzyskać już nie tylko w razie rozwiązania umowy,
w zakresie uprawnień rodzicielskich – ustawa wprowadzi dodatkowe uprawnienia i ochronę dla najbliższych członków rodziny,
zmianie ulegną zasady wydawania świadectw pracy, a pracownicy uzyskają w tym względzie dodatkowe uprawnienia,
zmienią się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
Ustawa przewiduje 3 miesięczne vacatio legis, aby dostosować się do nowych przepisów.