Od 1 maja 2019 r. jedynie organy gminy będą właściwe dla wszystkich wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL

„Projektowane zmiany z 19-03-2019r. w ustawie o ewidencji ludności, komentuje adwokat Mateusz Sudowski adwokat z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jarosława Klimonta z Puław.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności zakłada zmianę organów właściwych do udostępniania danych osobowych z bazy rejestru PESEL z wyłącznie właściwego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w całości na organy gminy. Założeniem projektu jest, aby od daty 1 maja 2019 r. jedynie organy gminy były właściwe dla wszystkich wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL, a zatem rejestru uniwersalnego dotyczącego danych obywateli. Takie rozwiązanie stanowi znaczne ułatwienie procedury pozyskiwania danych osobowych potrzebnych częstokroć do identyfikacji nie tylko stron procesów i postępowań sądowych, ale również osób mających być świadkami czy osób zainteresowanych w sprawie, w szczególności wobec odmiejscowienia procedury i umożliwienia złożenia wniosku w dowolnej gminie.’’