Zmiany w prawie – Kodeks karny

Z dniem 13 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Ustawa powyższa wprowadza zmiany do kodeksu karnego, w zakresie treści przepisów art. 53 § 2 kk, 156 kk, 189kk, 207 kk, 210 kk, 211kk, 240 kk, które zawierają zmiany w szczególności poprzez zaostrzenie penalizacji za popełnienie czynów określonych w tych przepisach. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy w szczególności objęcia szczególną ochroną osób nieporadnych, gdyż od dnia wejścia w życiu przepisów ustawy Sądy będą obowiązane brać pod uwagę przy wymierzaniu kary takie okoliczności jak: motywacji i sposobu zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia. Obowiązujące obecnie przepisy  nie zawierały w swojej definicji osób nieporadnych jako grupy szczególnie chronionej.

Autor podkreśla, iż przedmiotowa ustawa była formalną inicjatywą Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Istotnym novum, które wprowadza niniejsza ustawa jest także obowiązek zgłoszenia przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej, obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Przykładowo, osobie, która posiada wiadomości o molestowaniu małoletniego, a wiedzy tej nie przekaże stosownym organom ścigania,  będzie narażona na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Po wejściu w życie przepisów powyższej ustawy, tj. po dniu 13 lipca 2017 roku Sądy będą obowiązane orzekać kary wyższe aniżeli w chwili obecnej, gdyż zostają podniesione dolne granice ustawowego zagrożenia karą, zaś przedmiot ochrony – osoby nieporadne, w tym dzieci – zostają dodatkowo wyszczególnione jako grupa, której dobro jest objęte szczególną, dodatkową ochroną.