Od 2019 r. koniec odwrotnego obciążenia w budownictwie?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązkowy split payment w branży budowlanej ma zastąpić stosowanie odwrotnego obciążenia przez podwykonawców robót budowlanych. Prawdopodobny termin wejścia w życie zmiany to 1 stycznia 2019 r. Decyzja zależy od zgody Komisji Europejskiej.

Obecnie podwykonawcy robót budowlanych w związku z wykonaniem usług wystawiają faktury VAT w ramach odwrotnego obciążenia, co oznacza, że podatek rozlicza nabywca ich usług (na fakturze nie ma wykazanej kwoty podatku). Jednocześnie podwykonawcy w celu wykonania robót nabywają materiały budowlane wraz z naliczonym podatkiem VAT – a ponieważ nie mają możliwości odliczenia tego podatku od wystawianych faktur, muszą ubiegać się o zwrot podatku (minimalny termin zwrotu wynosi 25 dni, a standardowy 60 dni). Wielu podatników boi się wykazywać podatku do zwrotu, ponieważ może wiązać się to z przedłużającą się kontrolą podatkową (termin zwrotu może zostać wtedy przedłużony na tak długi okres, jaki jest potrzebny do zakończenia kontroli).

W przypadku wejścia w życie obowiązkowego split payment, podwykonawcy nie będą musieli występować o zwrot podatku VAT. Z drugiej strony zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i podwykonawcy otrzymają VAT na wyodrębnione konta bankowe, na których kwota podatku będzie „zamrożona”. Podatnicy mogą wykorzystywać środki zgromadzone na tych rachunkach jedynie w celu zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego lub w celu opłacenia faktur z wykorzystaniem split payment. Dla wielu podmiotów działających w branży budowlanej również stosowanie tego mechanizmu może spowodować problemy z płynnością finansową.