Imię i nazwisko:

adw. Paweł Zimiński

Kancelaria:

RK Legal

Funkcja:

Partner zarządzający

Specjalizacje:

- obsługa procesów inwestycyjnych
- obsługa inwestorów i deweloperów
- obsługa wspólnot i zarządców

Kariera:

Reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, inwestorów, wykonawców oraz właścicieli nieruchomości w sporach sądowych w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami, w szczególności w zakresie reprezentacji klienta w postępowaniach administracyjnych, związanych z prowadzeniem inwestycji, przygotowania umów, prowadzenia negocjacji oraz bieżącej obsługi w trakcie prowadzenia inwestycji, jak również po jej zakończeniu. Dodatkowo, reprezentuje klientów w postępowaniach przeciwko sieciom handlowym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, tzw. opłat półkowych, posiada doświadczenie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym.