Imię i nazwisko:

Piotr Łebek

Kancelaria:

Kancelaria Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy

Funkcja:

Radca prawny / Partner

Specjalizacje:

- doradztwo korporacyjne
- inwestycyjne
- transakcyjne
- arbitraż

Kariera:

Doktor nauk prawnych. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOL, Sądzie Polubownym ds. Piłki Ręcznej przy ZPRP oraz Panelu Dyscyplinarnym przy POLADA, oraz członek zespołu Roboczego ds. Mediacji i Arbitrażu w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Za ogromny wkład w rozwój prawa sportowego nagrodzony nagrodą specjalną Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019. Włada językiem angielskim.