Udostępnianie zdjęcia wymaga zgody osoby przedstawionej

Czy właściciel salonu tatuażu powinien posiadać zgodę klientów na udostępnienie zdjęć wykonanych w jego firmie?

Wizerunek podlega ochronie na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 23 kodeksu cywilnego, a także przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych – dalej RODO). Przepisy nie definiują, czym jest wizerunek, jednakże należy przez to rozumieć fizyczne cechy człowieka, które tworzą jego wygląd. Aby wizerunek podlegał ochronie konieczne jest, aby osoba była przedstawiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Należy jednak rozróżnić sytuacje, kiedy na zdjęciu widoczny jest wizerunek osoby, a kiedy uwidoczniony jest jedynie tatuaż i czy podlega on definicji wizerunku. W przypadku upublicznienia tatuażu wraz z np. twarzą klienta koniecznym jest pozyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. W przypadku, kiedy zdjęcie ilustruje jedynie tatuaż, to sytuacja ta nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta, jednakże warto rozważyć pozyskanie pisemnej zgody na rozpowszechnienie wizerunku, nawet jeśli zdjęcia mające zostać udostępnione wydają się być anonimowe.

Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku nie jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a rozpowszechnianie wizerunku może stanowić przetwarzanie danych osobowych, co z kolei nakazuje ustalić podstawę prawną przetwarzania oraz spełnić obowiązek informacyjny z RODO wobec osoby, której wizerunek się rozpowszechnia. Brak pozyskania wymaganych zgód skutkować może odpowiedzialnością z tytułu naruszenia wzmiankowanych przepisów.

Decydując się na wykorzystanie wizerunku, studio tatuażu upubliczniając zdjęcia tatuaży powinno każdorazowo przeanalizować łącznie kilka aspektów, m.in. gdzie oraz w jaki sposób wykorzysta wizerunek osób, a także ocenić, czy wykonany tatuaż podlegał będzie w ogóle definicji wizerunku, tj. czy będzie możliwym zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Autor to radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy

Podstawa prawna: Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1

 

Czytaj także: Czy można wykorzystać firmowe zdjęcia na prywatnych kontach w social mediach?