Imię i nazwisko:

prof. Monika Latos-Miłkowska

Kancelaria:

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Radca prawny/ Profesor of counsel

Specjalizacje:

- prawo pracy
- problematyka zbiorowego prawa pracy
- ochrona trwałości stosunku pracy
- uprawnienia związane z rodzicielstwem i czasem pracy
- procedura zwolnień grupowych
- łączenie zakładów pracy
- negocjowanie zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
- rokowania w sporach zbiorowych

Kariera:

Absolwentka i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UW, a obecnie kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. Członek OIRP Warszawa (WA-13469). W praktyce radcy prawnego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy oraz doradztwem w procedurach zwolnień grupowych, łączeniu zakładów pracy, negocjowaniu zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), rokowaniach w sporach zbiorowych.

Sukcesy:

Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. prof. Ludwika Florka. Autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Współautorka kilku tomów Systemu Prawa Pracy pod redakcją prof. dr hab. K.W. Barana. Autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.