Przedsiębiorcy posiadający auta dostawcze z podwójnymi rzędami siedzeń mają prawo do odliczenia podatku VAT

Przedsiębiorcy posiadający auta dostawcze z podwójnymi rzędami siedzeń mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z takimi pojazdami, ale dopiero po wprowadzeniu odpowiedniego systemu zabezpieczającego – tak zostało wyjaśnione przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4454/2016.

Według treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika między innymi w przypadku gdy konstrukcja pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalności gospodarczą. Typy takich pojazdów określono szczegółowo w ustawie o VAT – m.in. są to np. pojazdy klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub pojazdy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków albo pojazdy specjalne, takie jak koparki, ładowarki, żurawie samochodowe oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Wśród takich pojazdów znajdują się, co do zasady, pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń oraz niektóre pojazdy specjalne. W przypadku tych pojazdów spełnione są wyżej określone kryteria, czyli konstrukcja tych pojazdów pozwala uznać, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie praktycznie wykluczone bądź ich ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny. Minister Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską wskazał, że w w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony i mających więcej niż jeden rząd siedzeń przysługuje ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takimi pojazdami. Podkreślenia wymaga, iż konstrukcja takich pojazdów co do zasady nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W przypadku wykorzystywania takich pojazdów może dochodzić do wystąpienia unikania lub uchylania się od opodatkowania.

Jednakże w przypadku pojazdów posiadających dwa rzędy siedzeń, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, w celu umożliwienia pełnego odliczania podatku VAT w odniesieniu do tych pojazdów niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniego systemu zabezpieczającego. Wskazać należy, że przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, jeżeli złoży stosowną informację o przeznaczeniu pojazdu oraz będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu.

 

Źródło: www. sejm.gov.pl. stan z dnia 5 sierpnia 2016 r.