Rusza monitorowanie drogowego przewozu towarów

18 kwietnia 2017 weszła w życie znaczna część przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która poza zasadami nadzoru przemieszczania wybranych towarów ustanawia odpowiedzialność podmiotu wysyłającego, odbierającego oraz przewoźnika i kierującego środkiem transportu za naruszenie przepisów ustawy.

Na potrzeby jej stosowania ma m.in. funkcjonować rejestr zgłoszeń prowadzony w systemie teleinformatycznym zawierający wykaz przewozów. Towary objęte regulacją to przede wszystkim paliwa (benzyny, oleje, nafty), alkohole etylowe i susz tytoniowy. Niedokonanie zgłoszenia grozi karami pieniężnymi w wysokości od 20 tys. zł do 46% wartości netto towaru dla podmiotu wysyłającego albo odbierającego. Jeżeli zgłoszenia nie dopełni przewoźnik to musi się liczyć z karą w wysokości 20 tys. zł. Przedawnienie następuje dopiero po upływie 5 lat od niedopełnienia obowiązku. Samemu kierującemu, który rozpocznie przewóz przykładowo bez numeru referencyjnego grozi grzywna od 5000 do 7500 zł.  Ustawodawca przewidział także urzędowe zamknięcie oraz zatrzymanie środka transportu lub towaru. Kontrolę przewozu przeprowadzać będą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a podczas wykonywania swoich ustawowych zadań uprawnieni do kontroli zostali również funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Wraz z ustawą weszło  w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń. Na podstawie otrzymanych kodów zgłaszający ma mieć stały wgląd do zgłoszenia, jak również możliwość dokonywania koniecznych uzupełnień lub aktualizacji. Wysyłający lub odbierający ma dodatkowo otrzymać kody dla innych podmiotów uczestniczących w dostawie.

Ustawa z dnia 09.03.2017 r. systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 787).