Świadczenie „500+” na pierwsze dziecko będzie należne również dzieciom znajdującym się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Projektowane zmiany z 16-04-2019r. w ustawie o, ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, komentuje Adwokat Anna Wojniusz z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze.

„W dniu 16.04.2019r. na podstawie projektu rządowego rozpoczęto proces legislacyjny w przedmiocie zmiany komentowanej ustawy. Świadczenie „500+” ma przysługiwać także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Projektowana zmiana zakłada, że świadczenie będzie należne niezależnie od kryteriów dochodowych, również dzieciom znajdującym się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Konsekwencją zniesienia kryterium dochodowego będzie zniesienie obowiązku przedłożenia koniecznych dotychczas dokumentów, takich jak wyrok alimentacyjny, orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenia o dochodach. Projekt zakłada możliwość składania wniosków w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub na poczcie) od 01.08.2019r., a w wersji elektronicznej od 01.07.2019r., w tym także za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS).”