Imię i nazwisko:

Tomasz Grucelski

Kancelaria:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Funkcja:

Adwokat / Rzecznik patentowy

Kariera:

Specjalizuje się w sprawach spornych i sądowych z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi, przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz organami administracji celnej. Sporządza także opinie prawne i umowy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Prawnym Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), oddział w Hadze (Holandia); Wydziale Unieważnień Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (EUIPO) w Alicante (Hiszpania) oraz warszawskiej kancelarii rzeczników patentowych.