Ukłon w stronę konsumentów, znikną niejasne klasy energetyczne A+,A++, A+++?

Projektowane zmiany z 19-03-2019r. w ustawach o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw, komentuje Antoni Przybyła z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze:

,Proponowane zmiany legislacyjne mają zapewnić spójność przepisów krajowych z unijnymi. Zmiany są ukłonem w stronę konsumentów, którzy uzyskają bardziej precyzyjną informację nt. zużycia energii przed dany produkt. Klasy energetyczne A+,A++, A+++ były niejasne, a zatem rezygnacja z takiego oznakowania jest krokiem w dobrym kierunku. Zmiany, zdaniem projektodawców, mają przyczynić się do tego, aby producenci sprzętów pracowali nad bardziej efektywnymi energetycznie produktami. Czy jednak nowe etykiety sprawią, że przedsiębiorstwa zaczną inwestować w opracowywanie energooszczędnych produktów? Czas pokaże.”