Wynajem stanowi własny cel mieszkaniowy

Stosowanie ulgi mieszkaniowej budzi wiele wątpliwości. organy podatkowe i sądy administracyjne odmiennie interpretują przepisy.

Podatnik, który zbywa prywatne mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia, zobowiązany jest do zapłaty podatku z  tego tytułu. Może jednak tego uniknąć, stosując tzw. ulgę mieszkaniową. Warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. wydatkowanie uzyskanej kwoty ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dodatkowo musi to nastąpić w ciągu dwóch lat od zbycia nieruchomości.

W wielu przypadkach rodzi się pytanie, czy zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem spełnia przesłanki do zastosowania ulgi mieszkaniowej. Niestety w tym przypadku odmienne zdanie mają organy podatkowe i sądy administracyjne.

Stanowisko skarbówki

Minister finansów w wydawanych dotychczas interpretacjach jednoznacznie podkreślał, że zakup mieszkania na wynajem uniemożliwia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. W celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania istotne jest spełnienie przesłanki „własnego celu mieszkaniowego”. Zdaniem ministra jest to nadrzędny cel, który determinuje prawo do skorzystania z ulgi. Istotne jest, abypodatnik w nabytym lokalu mieszkalnym zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe. Przeznaczenie lokalu do realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób tj. osób, którym lokal zostanie wynajęty, nie wyczerpuje znamion zwolnienia.

Stanowisko sądów

Odmienne stanowisko prezentują sądy administracyjne. Według sądów nabycie lokalu na wynajem nie przesądzą o braku możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Przykładowo wyrok z 17 maja 2017 r. (sygn. II FSK 1053/15). Dotyczył on podatnika sprzedającego mieszkanie 2 lata od jego odziedziczenia. Środki uzyskane zesprzedaży lokalu wydatkowane zostały na zakup dwóch mieszkań przeznaczonych na wynajem. Sąd uznał, że własny cel mieszkaniowy nie jest tożsamy z zamieszkaniem w  kupionym lokalu. Najem prywatny zakupionych lokali mieszkalnych daje prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Podobne stanowisko można odnaleźć w wyroku NSA z  29  listopada 2016 r. (sygn. II FSK 3126/14). W tym przypadku podatniczka za kwotę uzyskaną ze zbycia nieruchomości zakupiła 3 lokale mieszkalne, które miała zamiar wynajmować. Zdaniem sądu czasowe wynajęcie lokali mieszkalnych nie przesądza o braku realizacji własnego celu mieszkaniowego. Ustawodawca nie wskazał, że
własny cel mieszkaniowy musi być realizowany, począwszy od daty nabycia lokalu. Jednak istotne jest, aby własny cel mieszkaniowy został faktycznie zrealizowany.

Odmienne stanowisko organów podatkowych naraża podatników na spór z fiskusem. Dopiero wieloletnie postępowanie przed sądami administracyjnymi może dać oczekiwany rezultat, który nie jest jednak pewny.

Dlatego warto zaplanować jeszcze wcześniej, na co przeznaczy się kwotę otrzymaną ze sprzedaży lokalu. Nabycie innej nieruchomości wcale nie musi oznaczać możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT.

Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita   Dobra Firma z dnia  5.07.2017 r.