Zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa nawet po śmierci dziecka

Projektowane zmiany z 19-03-2019r. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego, komentuje Antoni Przybyła z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. P. z siedzibą w Zielonej Górze:

,,Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Dają one możliwość dokończenia spraw o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa również po śmierci dziecka, w sytuacji gdy dziecko zmarło po wszczęciu postepowania. Sądowego ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa po śmierci dziecka będą mogli także dochodzić domniemani rodzice, jeżeli dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletniości. Ponadto ustawa wprowadza precyzyjne standardy reprezentacji dziecka przez kuratora oraz określa gwarancje odpowiednich kwalifikacji kuratora reprezentującego dziecko przed sądem. Co do zasady takim kuratorem będzie mógł zostać jedynie adwokat lub radca prawny. Takie zmiany gwarantują dziecku należytą ochronę jego praw i interesów”.