Bony dla małych i średnich przedsiębiorstw na ochronę własności intelektualnej

Dzięki dofinansowaniu można uzyskać zwrot opłat m.in. za rejestrację znaków towarowych czy wzorów przemysłowych.

Jeśli ktoś nie zarejestrował jeszcze swoich znaków towarowych, najwyższy czas to zrobić. To doskonały moment, bo do 16 grudnia br. trwa kolejna edycja programu „The Ideas Powered for Business”. W ramach programu małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mogą ubiegać się o dotację na podjęcie działań związanych z ochroną własności intelektualnej.

„Ideas Powered for Business SME Fund” to program realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jego podstawowym celem jest zachęcenie przedsiębiorców do ochrony własności intelektualnej. W ramach programu można ubiegać się o bony, dzięki którym następnie można uzyskać zwrot opłat m.in. za rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak również opłat patentowych. Wartość bonu, który możesz wykorzystać na potrzeby rejestracji znaków lub wzorów, może wynosić nawet 1500 EUR (bon 1). W przypadku patentów maksymalna wartość bonu to 750 EUR (bon 2).

Kto może się ubiegać?

O bon może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia następujące kryteria: 1) posiada status małego lub średniego przedsiębiorstwa; 2) ma siedzibę w jednym z krajów UE.

Uzyskanie dofinansowania na ochronę własności intelek­tualnej w poprzedniej edycji „Ideas Powered for Business SME Fund” nie stanowi prze­szkody w ubieganiu się o bon w 2022 r.

Jak jest procedura

W celu uzyskania bonu należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login, dołączając do niego:

1) wyciąg z firmowego rachunku bankowego zawierający dane takie jak: nazwa firmy będącej posiadaczem konta, numer IBAN, kod BIC/SWIFT;

2) zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Wnioski należy składać do 16 grudnia 2022 r. Będą one rozpatrywane do wyczerpania budżetu, który wynosi łącznie 16 000 000 EUR. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę!

Co potem

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania możesz podjąć działania związane z ochroną własności intelektualnej w swojej firmie. Możesz na przykład wystąpić o zarejestrowanie swojego znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub ubiegać się o przyznanie patentu. Są na to cztery miesiące (z opcją przedłużenia o kolejne dwa miesiące). Wniosek rejestracyjny w każdym przypadku należy opłacić we własnym zakresie. Po złożeniu i opłaceniu wniosku należy wystąpić o zwrot kosztów, używając formularza dostępnego na indywidualnym koncie SME Found (tzw. aktywacja bonów). Zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu miesiąca.

Po aktywacji bonu następuje tzw. okres realizacji, podczas którego możliwe jest podejmowanie kolejnych czynności związanych z ochroną własności intelektualnej i ubieganie się o zwrot dodatkowych kosztów z nimi związanych. Okres ten wynosi 6 miesięcy w przypadku bonu 1 oraz 12 miesięcy w odniesieniu do bonu 2.

Naprawdę warto

Jak podaje EUIPO, w 2021 r. z dotacji na ochronę własności intelektualnej w ramach SME Found skorzystało aż 12 989 MŚP we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Najwięcej wniosków złożyły firmy z siedzibą w Niemczech (1401), w Hiszpanii (1365), w Polsce (1348) i we Włoszech (1295). Podmioty te z pewnością zyskały, i to nie tylko pieniądze pochodzące z dotacji, ale przede wszystkim długofalową ochronę przed nieuprawnionymi naruszeniami ich znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Warto pójść w ich ślady i skorzystać z możliwości, jakie daje „Ideas Powered for Business SME Fund”.

Jeśli ktoś nie zarejestrował jeszcze swoich znaków towarowych, najwyższy czas to zrobić. To doskonały moment, bo do 16 grudnia br. trwa kolejna edycja programu „The Ideas Powered for Business”. W ramach programu małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mogą ubiegać się o dotację na podjęcie działań związanych z ochroną własności intelektualnej.

„Ideas Powered for Business SME Fund” to program realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jego podstawowym celem jest zachęcenie przedsiębiorców do ochrony własności intelektualnej. W ramach programu można ubiegać się o bony, dzięki którym następnie można uzyskać zwrot opłat m.in. za rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak również opłat patentowych. Wartość bonu, który możesz wykorzystać na potrzeby rejestracji znaków lub wzorów, może wynosić nawet 1500 EUR (bon 1). W przypadku patentów maksymalna wartość bonu to 750 EUR (bon 2).

Kto może się ubiegać?

O bon może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia następujące kryteria: 1) posiada status małego lub średniego przedsiębiorstwa; 2) ma siedzibę w jednym z krajów UE.

Uzyskanie dofinansowania na ochronę własności intelek­tualnej w poprzedniej edycji „Ideas Powered for Business SME Fund” nie stanowi prze­szkody w ubieganiu się o bon w 2022 r.

Jak jest procedura

W celu uzyskania bonu należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login, dołączając do niego:

1) wyciąg z firmowego rachunku bankowego zawierający dane takie jak: nazwa firmy będącej posiadaczem konta, numer IBAN, kod BIC/SWIFT;

2) zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Wnioski należy składać do 16 grudnia 2022 r. Będą one rozpatrywane do wyczerpania budżetu, który wynosi łącznie 16 000 000 EUR. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę!

Co potem

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie dofinansowania możesz podjąć działania związane z ochroną własności intelektualnej w swojej firmie. Możesz na przykład wystąpić o zarejestrowanie swojego znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub ubiegać się o przyznanie patentu. Są na to cztery miesiące (z opcją przedłużenia o kolejne dwa miesiące). Wniosek rejestracyjny w każdym przypadku należy opłacić we własnym zakresie. Po złożeniu i opłaceniu wniosku należy wystąpić o zwrot kosztów, używając formularza dostępnego na indywidualnym koncie SME Found (tzw. aktywacja bonów). Zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu miesiąca.

Po aktywacji bonu następuje tzw. okres realizacji, podczas którego możliwe jest podejmowanie kolejnych czynności związanych z ochroną własności intelektualnej i ubieganie się o zwrot dodatkowych kosztów z nimi związanych. Okres ten wynosi 6 miesięcy w przypadku bonu 1 oraz 12 miesięcy w odniesieniu do bonu 2.

Naprawdę warto

Jak podaje EUIPO, w 2021 r. z dotacji na ochronę własności intelektualnej w ramach SME Found skorzystało aż 12 989 MŚP we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Najwięcej wniosków złożyły firmy z siedzibą w Niemczech (1401), w Hiszpanii (1365), w Polsce (1348) i we Włoszech (1295). Podmioty te z pewnością zyskały, i to nie tylko pieniądze pochodzące z dotacji, ale przede wszystkim długofalową ochronę przed nieuprawnionymi naruszeniami ich znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Warto pójść w ich ślady i skorzystać z możliwości, jakie daje „Ideas Powered for Business SME Fund”.