Imię i nazwisko:

Dominik Bierecki

Kancelaria:

Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo cywilne
- prawo handlowe
- prawo spółdzielcze

Kariera:

Doktor habilitowany nauk prawnych. Poza prowadzeniem praktyki adwokackiej uczestniczy w życiu gospodarczym zasiadając w radach nadzorczych przedsiębiorstw finansowych, paliwowych oraz specjalizujących się w marketingu i reklamie. Zebrane w ten sposób doświadczenie wzbogaca aktywnie prowadząc prace naukowe przez zasiadanie w redakcjach i radach naukowych czasopism prawniczych i ekonomicznych, wygłaszanie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie artykułów i książek z dziedzin swojej specjalizacji. Praktyka odbyta podczas prowadzenia wykładów na uczelni wyższej pozwoliła mu lepiej zrozumieć wyzwania i problemy jakie konstrukcje prawne stawiają przed osobami je stosującymi.

Sukcesy:

Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystał m.in. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Międzynarodowa Organizacja Pracy, z którymi stale współpracuje w roli eksperta, oraz Bank Światowy.