Dr Edyta Bielak-Jomaa dołączyła do kancelarii Lubasz i Wspólnicy

Dr Edyta Bielak-Jomaa – była Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dołączyła do kancelarii Lubasz i Wspólnicy

Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych stale rozwija swoje specjalizacje, w tym z zakresu takich dziedzin jak, np. ochrona danych osobowych, prawo pracy, prawo nowych technologii, czy sztuczna inteligencja. Nawiązanie współpracy z czołowym ekspertem pozwoli przyspieszyć ten rozwój.

Od 1 stycznia 2021 roku do zespołu Lubasz i Wspólnicy dołączyła doktor nauk prawnych Edyta Bielak-Jomaa. Będzie współpracowała z kancelarią na stanowisku of counsel.

Dr Bielak-Jomaa specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, zwłaszcza w sektorze prawa pracy, prawa rynku pracy, prawa medycznego i prawa dzieci do prywatności. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych. Jest autorką wielu publikacji i opinii prawnych oraz artykułów dotyczących problematyki ODO i prawa pracy.

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych UŁ – Dyrektora Biura Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest Kierownikiem Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ, a także Dyrektorem Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW. Wcześniej pełniła również funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na WPiA UŁ.

W latach 2015 – 2019  zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dr Edyta Bielak-Jomaa poprowadziła konferencję kancelarii Lubasz i Wspólnicy

Przedstawienie dr Edyty Bielak-Jomaa jako nowego eksperta w Lubasz i Wspólnicy oficjalnie miało miejsce podczas konferencji online Rzeczowo o Prawie pt. „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021”, którą kancelaria zorganizowała w przeddzień Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dr Edyta Bielak-Jomaa prowadziła pierwszy z trzech paneli dyskusyjnych nt. głównych wyzwań stosowania RODO w 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem transferów danych osobowych do państw trzecich.

Rozwój specjalizacji ochrony danych osobowych

Podjęcie współpracy z dr Edytą Bielak-Jomaa stanowi istotne wzmocnienie praktyki prawa ochrony danych osobowych w kancelarii Lubasz i Wspólnicy zarówno w obszarze projektów realizowanych dla klientów, jak i działalności naukowo-publikacyjnej, w którą od lat zaangażowana jest kancelaria.

W najbliższym czasie zakończone zostaną prace nad projektem publikacyjnym pod redakcją naukową dr. Dominika Lubasza. Publikacja pt. „Analiza ryzyka i bezpieczeństwa danych w kancelariach prawnych”, która będzie efektem pracy grona aż 27 autorów z kancelarii Lubasz i Wspólnicy oraz z innych kancelarii i organizacji. Książka będzie wydana przez Wolters Kluwer Polska.

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy jest zaangażowana również w projekty dotyczące sztucznej inteligencji/AI:

  • projekt naukowy finansowany z NCN pt. „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”, którego kierownikiem jest wspólnik kancelarii – dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ,
  • przygotowanie nowej monografii dotyczącej aspektów prawnych AI,
  • rozwój usługi wsparcia prawnego dla projektów wdrożeniowych AI, zarówno w fazie B&R, jak i implementacji.

Ponadto, w trakcie przygotowań jest obszerna aktualizacja aplikacji GDPR Risk Tracker, w celu dodatkowego poniesienia poziomu intuicyjności i łatwości wykonywania analizy ryzyka w RODO, DPIA i zautomatyzowanego tworzenia RCP. Lubasz i Wspólnicy jest partnerem merytorycznym i współtwórcą powyższego narzędzia.

Kancelaria o nowoczesnym podejściu

Lubasz i Wspólnicy to wywodząca się z Łodzi kancelaria o szerokim zasięgu działania, kierująca się zasadą „Nowocześnie dla biznesu”. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie
e-commerce, prawie IT, prawie sztucznej inteligencji, a także prawie gospodarczym, prawie pracy i compliance.

Jest laureatem “The Legal 500” w 2020 roku w kategorii Data Privacy and Data Protection. W 2017 i 2019 roku rekomendowana przez Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych. Od 2018 r. dr Dominik Lubasz jest wyróżniany w rankingu Chambers and Partners w kategorii TMT: Data Protection. W rankingu „The Legal 500” wyróżniony w 2020 r. jako „leading individual” w kategorii Data Privacy and Data Protection.

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy posiada biura w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Wspólnikami kancelarii są radcowie prawni dr Dominik Lubasz i Witold Chomiczewski, LL.M. oraz dr hab. Monika Namysłowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Artykuły z tej kategorii