Jak korzystać z europejskiego systemu ochrony patentowej od 2023 roku?

Nowe przepisy, procedury i strategie z praktycznej perspektywy.

Start systemu jednolitej ochrony patentowej oraz uruchomienie Jednolitego Sądu Patentowego przewidziano na 1 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z zaprezentowanym planem od 1 stycznia 2023 roku rozpocznie się 3 miesięczny okres przejściowy tzw. sunrise period, w którym zgłaszający będą mogli już zdecydować o procedowaniu zgłoszeń w ramach starego lub nowego systemu.

Nadchodzący czas warto wykorzystać na poznanie nowych zasad oraz związanych z nim szans, zagrożeń oraz kosztów, a także na podjęcie działań, które pozwolą skorzystać z nowego systemu w sposób najkorzystniejszy finansowo i bezpieczny.

8 grudnia Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk zaprasza na szkolenie online. Podczas spotkania Piotr Godlewski i dr Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi przedstawią wszystkie istotne aspekty, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ochronie wynalazku, jak i praktyczne rozwiązania problemów, przed którymi mogą już niedługo stanąć uprawnieni i przedsiębiorcy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają aktualną i praktyczną wiedzę na temat zmian związanych z rozpoczęciem funkcjonowania jednolitego systemu patentowego i działalności Jednolitego Sądu Patentowego w Europie. Poznają kluczowe różnice między patentem europejskim a patentem o jednolitym skutku i świadomie wybierz optymalną strategię ochrony wynalazku. Dowiedzą się jak maksymalnie wykorzystać nadchodzący okres przejściowy (sunrise period: 01.01.2023 – 31.03.2023), a także będą mieli okazję zapoznać się z wzorem wniosku Opt-Out i zadać indywidualne pytania.

Dzięki poznaniu strategii obrony i egzekwowania swoich praw w nowym systemie jednolitej ochrony patentowej oraz poznaniu sposobu działania Jednolitego Sądu Patentowego, przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności ograniczą także ryzyko naruszenia patentów europejskich o jednolitym skutku.

Program szkolenia oraz rejestracja – https://www.jwp-fundacja.pl/szkolenia/upc/

Artykuły z tej kategorii