Jak po brexicie chroniona jest własność intelektualna

Od 1 stycznia 2021 r. dla każdego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na 31 grudnia 2020 r. automatycznie zostanie utworzony porównywalny brytyjski znak towarowy.

Okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończył się 31 grudnia 2020 r. Brexit wpłynie także na znaki towarowe zarejestrowane dotychczas w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EU IPO).

Uzyskanie ochrony znaku towarowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest możliwe na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

NIE MA SIĘ CZEGO OBAWIAĆ

Zgodnie z umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01) od 1 stycznia 2021 r. ochrona unijnych znaków towarowych nie będzie dotyczyła terytorium Wielkiej Brytanii, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Przedsiębiorcy prowadzący interesy na terenie Wysp Brytyjskich nie muszą jednak obawiać się utraty ochrony praw własności intelektualnej z dnia na dzień. Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO) poinformował, że od 1 stycznia 2021 r. dla każdego zarejestrowanego na 31 grudnia 2020 r. unijnego znaku towarowego automatycznie zostanie utworzony porównywalny brytyjski znak towarowy (ang. comparable UK trademark) w brytyjskim rejestrze znaków towarowych. Zarejestrowany w ten sposób znak będzie niezależny od znaku unijnego, a także będzie posiadał taki sam status prawny, jak w przypadku samodzielnej rejestracji znaku w UK IPO. Taki znak zachowa pierwotną datę zgłoszenia w EU IPO oraz datę pierwszeństwa. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać brytyjskie świadectwo rejestracji.

Unijny znak towarowy przeniesiony do brytyjskiego systemu krajowego ma także odróżniać się od innych znaków brytyjskich oraz nawiązywać

do swojego odpowiednika przypisaną do niego liczbą, która będzie oznaczona poprzez dodanie ostatnich ośmiu cyfr unijnego znaku towarowego do oznaczenia UK009.Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy przysługuje równolegle ochrona prawa do unijnego znaku towarowego na terytorium 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prawa do krajowego znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym przedłużenie ochrony związanej z prawem do znaku towarowego w zakresie obejmującym powyższe terytoria będzie wymagało uiszczenia dwóch oddzielnych opłat zarówno do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak i do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii.

KONIECZNE ZGŁOSZENIE

Odmiennie kształtuje się natomiast uzyskanie ochrony dla znaku towarowego, którego zgłoszenie na 1 stycznia 2021 r. będzie w trakcie procedowania w EU IPO. Ochrona nie będzie automatycznie przeniesiona, jak w przypadku zarejestrowanego już znaku. Przedsiębiorca będzie musiał dokonać zgłoszenia tożsamego znaku w Wielkiej Brytanii w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zakończenia okresu przejściowego, aby zachować pierwotną datę wpływu do EU IPO i datę pierwszeństwa.

Jeżeli do 1 stycznia 2021 r. znak nie został zarejestrowany w EU IPO ani nie została wszczęta procedura rejestracyjna, przedsiębiorca, który chce uzyskać ochronę na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii, powinien wszcząć brytyjską krajową procedurę rejestracji znaku towarowego, całkowicie niezależną od prawa unijnego. Na stronie Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja, że strony biorące udział w postępowaniach rejestracyjnych są zobowiązane do wskazania adresu korespondencyjnego na terenie Wielkiej Brytanii.

W dalszym ciągu możliwe jest rozszerzenie ochrony znaku towarowego na terytorium Wielkiej Brytanii w trybie międzynarodowej procedury rejestracji znaków towarowych dokonywanej przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności (WIPO).

ZDANIEM AUTORÓW

Brexit nie powoduje rewolucji w zakresie ochrony unijnych znaków towarowych na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W najlepszej sytuacji znaleźli się właściciele praw ze znaków towarowych zarejestrowanych do końca 2020 r. Jeżeli procedura rejestracyjna nie została ukończona, przedsiębiorca musi pilnować, aby nie przeoczyć dziewięciomiesięcznego terminu na zgłoszenie znaku. Rejestracja znaku towarowego wiąże się także z koniecznością przetłumaczenia dokumentów rejestracyjnych na język angielski. Uprawnieni do ochrony znaku towarowego powinni także zwrócić uwagę, czy znak towarowy został zarejestrowany w brytyjskim systemie krajowym w sposób odpowiadający opisowi znaku unijnego. Uwagi przedsiębiorców wymagają również trwające postępowania rejestracyjne. Należy zweryfikować, czy wnioskodawca uzyskał ochronę na obszarze, na jakim prowadzi działalność i czy nie ma konieczności zainicjowania postępowania w Wielkiej Brytanii, które wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Współautorem tekstu jest Dominika Królik, prawnik.

 

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”