Imię i nazwisko:

Joanna Kilijańska

Kancelaria:

SQUARE Kancelaria Prawna

Funkcja:

Doradca podatkowy/Partner

Specjalizacje:

- podatki

Kariera:

Od października 2020 r. dołączyła do Kancelarii SQUARE, w której rozwija nową kompetencję w zakresie obsługi podatkowej. Doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych i dla podmiotów z sektora publicznego zajmuje się od 2008 r. Reprezentuje podatników i płatników w kontrolach i postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi przeglądy podatkowe, pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności gospodarczych do zmian w przepisach podatkowych, oferuje stałe i doraźne wsparcie dla pracowników działów księgowych i prawnych związane z rozwiązywaniem bieżących wątpliwości podatkowych. Prowadzi szkolenia. Przygotowuje praktyczne narzędzia kalkulacyjne stanowiące wsparcie w rozliczeniach podatkowych oraz procedury postępowania związane z realizacją obowiązków podatkowych.

Sukcesy:

W wyniku przeprowadzonych przeglądów podatkowych zidentyfikowała i odzyskała dla swoich klientów istotne kwoty nadpłaconych podatków. Inicjuje i prowadzi postępowania związane z potwierdzeniem nowych dla branż skutków podatkowych podejmowanych działań. Jest jednym z wiodących specjalistów podatkowych w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Ma bogate doświadczenie w sprawach związanych z ustaleniem kwalifikowalności VAT i sposobu gospodarowania majątkiem wytworzonym w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych (z funduszy UE oraz budżetu państwa). Doskonale zna zasady stosowania zwolnień z opodatkowania VAT, proporcjonalnych odliczeń VAT oraz inwestycyjnych rozliczeń VAT naliczonego.