Kolejne sukcesy Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski

22 czerwca 2021 dziennik RZECZPOSPOLITA ogłosił wyniki 19 edycji rankingu kancelarii prawniczych. Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. już po raz trzeci z rzędu,  zajęła III miejsce Rankingu w kategorii NOWE PRAWO.
W tej kategorii klasyfikowane są kancelarie z wiodącymi specjalizacjami. W przypadku Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k wiodącą specjalizacją jest zarządzanie wierzytelnościami na wszystkich etapach, począwszy od etapu polubownego, po sądowy i egzekucyjny ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności z sektora finansowego.

22 czerwca 2021, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Na podstawie Decyzji KNF, Kancelaria dołączyła do podmiotów  posiadających zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami,  mogących zawierać z towarzystwem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Artykuły z tej kategorii