Korzyści z opatentowania wynalazku

Przed dokonaniem zgłoszenia swojego wynalazku należy sprawdzić, czy podobne rozwiązanie nie jest już chronione.

Jakie korzyści wynikają z uzyskania patentu na wynalazek? Jakie reguły rządzą przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu patentu? Bez jasnej odpowiedzi na te pytania oraz współpracy z doświadczonym rzecznikiem patentowym, przedsiębiorcy jest znacznie trudniej osiągnąć swój cel w postaci otrzymania patentu.

Zgodnie z art. 24. p.w.p. patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Co to oznacza w praktyce?

Liczą się tylko nowości

Przed dokonaniem zgłoszenia swojego wynalazku należy sprawdzić, czy podobne rozwiązanie nie jest już chronione. Można to sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Patentowego, którego baza danych jest dostępna online. Aby rozszerzyć poszukiwania i upewnić się, że podobny wynalazek nie został już zarejestrowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy we współpracy z kancelarią patentową przeszukać także bazy komercyjne. Dzięki temu poszukiwaniami można objąć znacznie większy obszar. Należy bowiem pamiętać, że wynalazek musi być nowy w skali światowej, względem wszystkiego, co zostało dotychczas opublikowane. Funkcja nowości zostanie spełniona jedynie wtedy, gdy zgłaszany wynalazek nie jest częścią tzw. stanu techniki, co oznacza, że nie był do tej pory stosowany, wystawiony czy też w jakikolwiek inny sposób nigdzie ujawniony.

Subiektywna opinia przedsiębiorcy dotycząca poziomu wynalazczego danego rozwiązania nie stanowi w żadnym razie gwarancji, jego opatentowania. Ekspert prowadzący postępowanie zgłoszeniowe musi mieć bowiem pewność, że prezentowany wynalazek prezentuje nową funkcjonalność. Przedsiębiorca, bez merytorycznego wsparcia rzecznika patentowego wyspecjalizowanego w danej dziedzinie, nie jest w stanie samodzielnie tego ocenić.

Musi być praktyczny

Aby udało się opatentować wynalazek, musi nadawać się do przemysłowego stosowania. A dzieje się tak zgodnie z art. 27 p.w.p. jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Dobrym przykładem wynalazku, który znalazł zastosowanie w przemyśle i który w nowej, pandemicznej rzeczywistości pomagał chronić miliony ludzi na całym świecie, jest ochronna maseczka chirurgiczna. Dotychczas kojarzona jedynie z zawodem medycznym, zakładana przez lekarza oraz personel medyczny podczas zabiegów oraz operacji.

Uzyskanie patentu na wynalazek niesie za sobą wiele korzyści, począwszy od korzyści majątkowych po umocnienie pozycji firmy na rynku. Bez wątpienia, dzięki wyłączności korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, przedsiębiorca zyskuje przewagę nad konkurencją, a dokument patentowy może posłużyć jako dowód w przypadku próby naruszenia patentu przez osoby trzecie.

Patent może być również składnikiem majątku, może być wniesiony do spółki jako wkład. Warto też pamiętać, że zgodnie z artykułem 67 p.w.p. jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Prawomocne stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia należy przedstawić w rejestrze patentowym, w celu aktualizacji danych posiadacza.

Posiadanie patentu ułatwia także ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Stanowi to zachętę zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którym zależy na pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku poza granicami Polski.

Patent stanowi podstawową formę ochrony interesów jego właściciela a uprawniony z patentu zawsze, dla „wzmocnienia efektu” może rozważyć stosowne oznaczenie faktu korzystania z ochrony, na swoich towarach. Takie działania podnosi prestiż przedsiębiorstwa zarówno, gdy myślimy o klientach, jak i o partnerach handlowych czy inwestorach. Ochrona patentowa wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i w obliczu powyższych „benefitów” zdecydowanie warto się o nią postarać