Ma być łatwiej prowadzić biznes

Rok 2024 zapowiada się bardzo obiecująco dla rodzimych przedsiębiorców. Mogą liczyć na niższe podatki i przyjaźniejsze podejście do rozliczeń z ZUS czy urzędem skarbowym.

„100 konkretów na pierwsze 100 dni” do realizacji w pierwszych dniach nowego rządu Donalda Tuska daje nadzieję przedsiębiorcom. Jeśli wierzyć zapowiedziom, mają zostać obniżone podatki pobudzające aktywność gospodarczą oraz obniżające koszty działalności. Służyć temu ma zwolnienie z podatku dochodowego dla osób zarabiających do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej.

Metoda kasowa ulży w opóźnieniach w płatnościach
Ponadto przedsiębiorcy mają płacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT). Aktualnie przychodami do opodatkowania są kwoty „należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane” – przedsiębiorca musi rozpoznać przychód i zapłacić podatek, choćby nie zobaczył z tej kwoty ani złotówki. Wprowadzenie metody kasowej opodatkowania, zgodnie z którą podatek dochodowy przedsiębiorca musi zapłacić dopiero, kiedy faktycznie otrzyma zapłatę od kontrahenta, umożliwi wielu drobnym przedsiębiorcom skuteczniejsze zarządzanie płynnością prowadzonego biznesu.

Składki i zasiłki
Planowany jest również powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Dodatkowo ZUS będzie finansował zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Mają zostać ograniczone – tak uciążliwe – kontrole skarbowe mikroprzedsiębiorców do sześciu dni w skali roku.

Rynek kapitałowy do poprawy
Rozwój systemu finansowego w Polsce w kierunku modelu z wiodącą rolą rynku kapitałowego zwiększa dostępność kapitału na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i transformacji gospodarki. System finansowy w Polsce był dotychczas nieefektywny w tym zakresie, a przyczyną tego stanu był brak odpowiednich instrumentów i regulacji. Wystąpiono zatem z propozycją zniesienia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) dla oszczędności i inwestycji do 100 000 zł powyżej jednego roku. W ramach rozwiniętej gospodarki rynek kapitałowy jest sercem całego krwioobiegu przepływu kapitału pomiędzy potrzebującymi takiego kapitału a tymi, którzy środków mają nadmiar. Zachęta do długoterminowego inwestowania znacząco poprawiłaby kondycję rodzimej giełdy, jednocześnie dając możliwości rozwoju małym i średnim spółkom. Polska giełda potrzebuje nowych debiutów i napływu kapitału jak studnia wody. Postulowane jest jednak rozszerzenie zwolnienia od podatku Belki również inwestycji w fundusze inwestycyjne czy obligacje antyinflacyjne.

Ostateczne doprowadzenie
Wejście w życie ustawy o REIT (Real Estate Investment Trust) jako instrumentu inwestowania w rynek nieruchomości umożliwi dostęp do tego segmentu rynku również mniej zamożnym inwestorom.

Jeśli nawet nie wszystkie obietnice zostaną wprowadzone do połowy marca 2024 r. (100 dni funkcjonowania nowego rządu), to sukcesem przedsiębiorców będzie ich realizacja w nadchodzącym roku.

Przedsiębiorcy obdarzyli nowy rząd dużą dozą zaufania. Właściciele firm oczekują z entuzjazmem na pierwsze projekty ustaw wprowadzające korzystne dla przedsiębiorców zmiany.

KPO a inwestycje i transformacja cyfrowa
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, dzięki któremu nasza gospodarka może zostać zasilona miliardami euro. Kluczowe jest jednak, by program ten stanowił realne wsparcie procesu transformacji energetycznej poprzez finansowanie modernizacji systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej, poparte również szerszymi preferencjami dla przedsiębiorców działających lub inwestujących w tych branżach. Konieczne są choćby zmiany w prawie umożliwiające tworzenie wspólnot energetycznych czy wykorzystanie i magazynowanie odnawialnych źródeł energii.

Pozostaje mieć nadzieję, że wydawanie funduszy unijnych nie będzie jedynym aktywatorem pozytywnych zmian gospodarczych w roku 2024.

Fundacje rodzinne
Ze względu na pokaźną liczbę wniosków o rejestrację fundacji rodzinnych już teraz można stwierdzić, że ich wprowadzenie w 2023 r. okazało się sukcesem. Przyszły rok powinien przynieść upowszechnienie się wykorzystywania fundacji rodzinnych do wypracowania standardów zarządzania i gospodarowania majątkiem rodzinnych przedsiębiorstw. Jednak kluczowa do rozwoju fundacji rodzinnych w Polsce będzie praktyka urzędów podatkowych stosowana wobec opodatkowania fundacji rodzinnych. Póki co, to jak ta praktyka zaczyna się kształtować (wydawane są pierwsze interpretacje indywidualne), nie zniechęca do tworzenia kolejnych wehikułów sukcesji pokoleniowej.

Możliwe zaskoczenia
W 2024 r. wejdzie w życie wiele ważnych regulacji unijnych, które będą implementowane do polskiego porządku prawnego. Przykładowo część instytucji będzie zmagała się z wdrożeniem Dyrektywy NIS 2 oraz Rozporządzenia DORA – regulacji unijnych porządkujących kwestie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz cyfrowej odporności operacyjnej. Wprowadzają one wiele trudnych i wymagających wyzwań operacyjno-technicznych dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa we wszystkich sektorach.

Zdaniem autora

Rok 2023 r. stał pod znakiem stabilizacji po uchyleniu restrykcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu obszarach gospodarki dotkniętych ograniczeniami w związku z COVID-19, mimo że wielu przedsiębiorców nie doczekało się wsparcia w ramach tzw. tarcz finansowych. W 2024 r. należy spodziewać się poprawy wskaźników makroekonomiczncyh i koniunktury gospodarczej. Optymistyczne sygnały oraz polepszająca się sytuacja krajowej gospodarki będzie sprzyjała dokonywaniu przeglądów istniejących przedsięwziąć, a jednocześnie może to być sprzyjający czas do przeprowadzania nowych transakcji na niedoszacowanych jeszcze aktywach. W 2024 r. właściciele przedsiębiorstw odczują większą satysfakcję z prowadzenia biznesu.

Krzysztof Rożko, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Krzysztof Rożko w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2023” jest liderem w kategorii rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne oraz jest rekomendowany w kategorii doradzanie prywatnym klientom (Private Clients)

Krzysztof Rożko w Rankingu The Legal 500 EMEA 2023  jest rekomendowany w kategoriach: Investment Funds oraz Capital Markets.

Rekomendacje Kancelarii KRWLEGAL w rankingach: IFLR1000 w kategoriach Capital Markets: Equity oraz M&A, The Legal 500 EMEA 2023 w kategoriach: Investment Funds i Capital Markets oraz jako lider  „Rzeczpospolita 2023” w kategoriach: doradzanie prywatnym klientom (Private Clients) private equity, rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne.