Imię i nazwisko:

Marek Sawicki

Kancelaria:

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Marciniak

Funkcja:

Adwokat

Specjalizacje:

- prawo spółek
- prawo korporacyjne
- prawo budowlane

Kariera:

Po ukończeniu aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym pracował od 1992r jako Sędzia Sądu Rejonowego, następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym. W trakcie praktyki zawodowej był okresowo oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. W praktyce adwokata i zakresie jego usług szczególne miejsce zajmują prawo zarządzania korporacjami, spółkami, przedsiębiorstwami. Prowadzi negocjacje pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek. Przygotowuje opinie prawne dla spółek, projekty umów. Prowadzi postępowania rejestrowe spółek. Opracowuje koncepcje podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek. Doradza także w zakresie prawa budowlanego i inwestycyjnego na nieruchomościach. Negocjuje i przygotowywuje projekty umów o roboty budowlane, o dzieło, o generalne wykonawstwo inwestycji oraz pełną analizę tych umów. Reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych i przed Krajowa Izbą Odwoławczą