„Supersyndyk” nadchodzi

W dniu 30 października 2017 r  Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy, dotyczący  zawodu doradcy restrukturyzacyjnego.

Projekt  przygotowało  Ministerstwo  Sprawiedliwości, obejmuje on nowelizację ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z projektem Minister Sprawiedliwości będzie sprawował zwierzchni nadzór  nad działalnością syndyków, niezależnie od nadzoru sądowego.  Zmienią  się także zasady wyznaczania syndyków  w postępowaniach sądowych. Sąd, wyznaczając doradcę restrukturyzacyjnego w postępowaniu sądowym   będzie  uwzględniał ilość  postępowań prowadzonych przez daną osobę, tak aby ewentualne przeciążenie syndyka nie wpływało na szybkość, efektywność i  jakość prowadzonego postępowania. Nadto wyznaczając  syndyka do konkretnej sprawy sąd weźmie pod uwagę doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego oraz jego kwalifikacje. Dodatkowo projekt przewiduje wyłonienie spośród licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, doświadczonych  specjalistów, tzw. kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Będą oni mogli prowadzić najbardziej skomplikowane postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, sprawy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa  ekonomicznego państwa,  obronności państwa oraz sprawy dużych  przedsiębiorstw, które mają szczególnie istotne znaczenie dla gospodarki i rynku, z uwagi na ich rozmiar i wielkość zatrudnienia .  Powyższe zmiany mają na celu poprawę efektywności prowadzonych postępowań oraz  wsparcie dla nadzoru sądowego  w zakresie prawidłowości pracy syndyka.