MF planuje wydłużyć do 3 lat czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu umożliwiającego skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli uzyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane na własne cele mieszkaniowe (np. nabycie innego lokalu, budowę domu, czy remont już posiadanego mieszkania). Katalog wydatków realizujących własne cele mieszkaniowe ma pozostać w niezmienionym kształcie.

Jednocześnie warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej będzie nabycie w 3-letnim terminie prawa własności nieruchomości – w tym czasie musi nastąpić podpisanie ostatecznego aktu notarialnego przenoszącego własność. W przypadku nabycia mieszkania od dewelopera oznacza to, że wydatki poniesione na budowę mieszkania będą objęte ulgą mieszkaniową pod warunkiem, że deweloper przeniesienie własność lokalu przed upływem trzech lat.

Ulga mieszkaniowa

W przypadku budowy przez podatnika domu na własnym gruncie zasady pozostaną te same – aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, podatnik musi przeznaczyć zysk ze sprzedaży nieruchomości na budowę własnego domu (nie będzie wymagane ani zakończenie budowy w terminie 3-letnim, ani uzyskanie w tym czasie pozwolenia na użytkowanie).

Zmiany prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.