„Trzynasta emerytura” nie będzie mogła być przedmiotem zajęcia

,,Projektowane zmiany z 26-03-2019r. w ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., komentuje aplikant adwokacki Bartosz Jaroni z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

„Analizowana ustawa wprowadza prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 1100 zł brutto. Uprawnionymi są emeryci oraz renciści, którym prawo do świadczeń przysługuje na dzień 30 kwietnia 2019 r. Wypłata będzie następowała z urzędu, a więc nie będzie konieczne składanie wniosku do organu rentowego. Wypłata będzie dokonana wraz z emeryturą lub rentą przekazywaną za miesiąc maj 2019 r. Opisywane świadczenie jest zwolnione z potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że podobnie jak świadczenie wypłacane w ramach programu „rodzina 500+”, również „trzynasta emerytura” nie będzie mogła być przedmiotem zajęcia. Jeżeli mimo tego organ egzekucyjny dokona zajęcia, należy niezwłocznie złożyć do tego organu wniosek o zwolnienie spod zajęcia świadczenia niepodlegającego egzekucji.”