Nowe zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy podatkowe związane z rozliczaniem samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celach prywatnych. Zmienione przepisy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od dochodów osób prawnych. Regulacje VAT w tym aspekcie pozostają bez zmian.

Dotychczas wydatki związane z używaniem – dla potrzeb działalności gospodarczej – samochodów osobowych niestanowiących składników majątku przedsiębiorcy mogły być zaliczane do kosztów podatkowych do wysokości limitu wynikającego z tzw. kilometrówki. Ograniczenie to nie znajdowało jednak zastosowania w odniesieniu do samochodów używanych na podstawie umowy leasingu. Zasady te uległy zmianie.
Od początku 2019 r. przedsiębiorcy mają prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w wysokości:
100% wydatków eksploatacyjnych – dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów firmowych (pod   warunkiem prowadzenia ewidencji zgodnej z przepisami VAT),
75% wydatków eksploatacyjnych – dla samochodów wykorzystywanych do celów firmowych, ale użytkowanych także do celów prywatnych,
20% wydatków eksploatacyjnych – dla samochodów będących własnością prywatną podatnika PIT, ale wykorzystywanych także do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
Zmianie uległy również limity wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu. Od 1 stycznia 2019 r. ograniczenie to obejmuje również opłaty leasingowe. W efekcie, przedsiębiorcy zaliczą do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne i opłaty leasingowe do wysokości:
225. 000 PLN w przypadku aut elektrycznych,

150. 000 PLN w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Co więcej, jeżeli opłaty leasingowe zostaną skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, to opłaty te będą objęte 75% limitem wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Powyższym limitem została jednak objęta wyłącznie część opłaty dotycząca wydatków eksploatacyjnych.