Obniżenie opłat egzekucyjnych o połowę w wypadku dobrowolnej wpłaty należności po wszczęciu egzekucji

Projektowane zmiany z 02-04-2019r. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, komentuje adwokat Mateusz Sudowski z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jarosława Klimonta z Puław.

Projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dużej mierze stanowi reakcję na stan istniejący po wyroku TK z 28.06.2016 r. (SK 31/14) na mocy którego niektóre przepisy ustawy określające wysokość opłat egzekucyjnych oraz manipulacyjnych pobieranych i nakładanych od poszczególnych czynności egzekucyjnych utraciły moc w zakresie w jakim nie przewidywały one maksymalnej stawki takiej opłaty. Obecnie proponowane rozwiązanie ujednolica dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej oraz maksymalną stawkę opłaty egzekucyjnej. Jednocześnie projekt czyni wyłom w obowiązującej dotychczas zasadzie niezmienności tych kosztów nawet w wypadku dobrowolnej wpłaty należności po wszczęciu egzekucji, przewidując w takim wypadku obniżenie opłat egzekucyjnych o połowę.