SN uchylił uchwałę Krajowej Rady Komorniczej w sprawie VAT

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia br. uchylił w całości uchwałę Naczelnej Rady Komorniczej w sprawie opodatkowania czynności 23 proc. podatkiem VAT.

W ocenie Sądu Najwyższego uchwała Krajowej Rady Komorniczej nie powinna zachęcać komorników do podwyższania opłaty egzekucyjnej o podatek VAT. Uchwała KRK zawierała interpretację, rodzącą poważne skutki procesowe, gdyż zwiększa koszty postępowań egzekucyjnych. Zaskarżona uchwała dotyczyła oprócz organów i członków samorządu komorniczego, także – dłużników. Tymczasem Ministerstwo Finansów opracowało biuletyn, w którym wyjaśniło zasady obliczania podatku VAT w postępowaniu egzekucyjnym. Wskazano w nim jednoznacznie, że podatek VAT mieści się w opłacie egzekucyjnej i nie może być do niej doliczany.