Obowiązkowy split payment lada moment?

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych branż (chodzi o 152 grup towarowych i usługowych według PKWiU) – opublikowano projekt decyzji w tej sprawie, który jeszcze musi zostać zaakceptowany przez Radę do spraw Gospodarczych i Finansowych. Zgoda obejmuje okres od marca 2019 r. do końca lutego 2022 r. Wprowadzenie obowiązkowego split payment wymaga jeszcze uchwalenia odpowiednich zmian przepisów krajowych w celu wdrożenia decyzji Komisji.

Zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej, obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności może zostać objętych 152 grup towarowych i usługowych określonych PKWiU, w tym m. in.:
– Wyroby ze stali;
Odpady, złom;
Elektronika (procesory, smartfony, laptopy, konsole do gier itp.);
Paliwa;
Roboty budowlane.
Ostateczny zakres towarów i usług objętych nowym rozwiązaniem będzie zależał od decyzji ustawodawcy, ale można się spodziewać, że Polska skorzysta z okazji do objęcia obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności wszystkich pozycji wymienionych w projekcie Komisji Europejskiej.
Wprowadzony ma zostać także obowiązek umieszczania informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnej podzielonej płatności. Dla podmiotów zagranicznych wdrożenie decyzji będzie oznaczało, że w celu zapłaty za takie faktury za pomocą przelewu konieczne będzie otwarcie rachunku bankowego w Polsce (o ile nie dojdzie również do innych zmian prawnych).

Po 18 miesiącach od wdrożenia decyzji polski rząd będzie musiał złożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z jej efektów – obejmujące m. in. skalę obciążeń administracyjnych i trudności dla przedsiębiorców, w tym przeciętny termin zwrotu podatku VAT.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz