Wykaz podatników VAT

Projekt ustawy wprowadzający elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „biała lista”) znajduje się już na etapie prac sejmowych. Zgodnie z projektem rejestr podatników ma zostać udostępniony od 1 września 2019 r.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu, celem ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT. Wprowadzenie nowego narzędzia w postaci wykazu podatników VAT, udostępniającego informacje o podatnikach i ułatwiającego podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów, powinno wpłynąć na ograniczenie ryzyka związanego z oszustwami w podatku od towarów i usług.
Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), stworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów: „Projekt zakłada prowadzenie przez Szefa KAS na stronie BIP MF wykazu podatników VAT. Dostęp do danych zawartych w wykazie będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.
Co istotne, podatnicy będą mieli dostęp do całej historii rejestracji kontrahentów dla celów podatku VAT. W rejestrze zamieszczone zostaną daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT oraz podstawa prawna ww. czynności. Dane podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT albo dane ich zostały wykreślone, będą usuwane z wykazu po upływie 5 lat.
Wprowadzenie nowego rejestru wiąże się również z planowanymi zmianami w podatku CIT i PIT. Według zamierzeń Ministerstwa Finansów, podatnicy nie będą uprawnieni do zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeśli płatność dotycząca tej transakcji zostanie zrealizowana na rachunek kontrahenta (podatnika VAT czynnego) inny niż wskazany w ww. wykazie podatników VAT. Dotyczy to wyłącznie do transakcji, o których mowa w art. 19 Prawa przedsiębiorców – realizowanych z innym przedsiębiorcą, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie II czytania w Sejmie.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz