Ograniczenie handlu w niedziele i święta.

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

W dniu 1 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), określająca zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Zgodnie z jej treścią w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzenie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Ów zakaz nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż ustawa przewiduje szereg wyłączeń w zakresie określonych rodzajów działalności oraz grup produktów a także terminów jej obowiązywania. Ponadto niezależnie od charakteru działalności zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Ustawa wprowadza także sankcje karne za powierzanie wykonywania pracy w handlu lub czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, wbrew zakazowi handlu, w postaci grzywny w wysokości od 1.000,00 zł do 100.000,00 zł. Na jej mocy dokonano również zmian w przepisach obowiązujących, a mianowicie w kodeksie pracy, kodeksie karnym, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Handel więc co do zasady będzie dozwolony w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyłącznie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.