TV.RP.PL RZECZoPRAWIE: Krzysztof Łyszyk – Kto zdecyduje o sprawie Wisły Kraków

Spór o skuteczność nabycia akcji może być długi i dla spółki bardzo dewastujący – mówił w #RZECZoPRAWIE Krzysztof Łyszyk, partner w KKLW. Jak się zabezpieczyć przy sprzedaży spółek przed brakiem zapłaty?

Przede wszystkim trzeba uważać na akcje, które w spółce akcyjnej są dokumentem najważniejszym. W sprawie Wisły mieliśmy na szczęście do czynienia z akcjami imiennymi, co ma znaczenie dla wpisu do księgi akcyjnej, którą prowadzi spółka. Zarząd ma więc pośrednio wpływ na to, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd, czy dany podmiot będzie uznawany za akcjonariusza. Gdy akcje są na okaziciela, nie analizuje się szerzej kontekstu samej transakcji, lecz tylko fakt posiadania akcji przez okaziciela. Gdyby nowi inwestorzy mieli takie akcje, to niezależnie od kwestii zapłaty i ewentualnej pożyczki mieliby prawo pojawić się na zgromadzeniu, podjąć uchwały i np. zmienić zarząd – wyjaśnił prawnik. Przy sprzedaży akcji radzi być podejrzliwym zwłaszcza wobec spółek inwestorskich z zagranicy, bo bywa, że są to wehikuły transakcyjne bez historii i potencjału. Natomiast każdy wiarygodny podmiot jakąś historię ma – wskazał Krzysztof Łyszyk.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem: