Podmioty pośredniczące przy przewozie osób będą mogły przekazywać zlecenia wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym licencję

Projektowane zmiany z 02-04-2019r. w ustawie o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, komentuje aplikant adwokacki Bartosz Jaroni z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze:

Założeniem analizowanej ustawy jest uregulowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podmiotów pośredniczących przy przewozie osób za pomocą aplikacji mobilnych. Ustawa wprowadza dla tych podmiotów szereg obowiązków. w tym obowiązek uzyskania licencji, która będzie wydawana wyłącznie podmiotom zarejestrowanym bezpośrednio na terenie Polski. Podmioty pośredniczące przy przewozie osób będą mogły przekazywać zlecenia wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym licencję oraz będą obowiązane do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazanych zleceń za okres pięciu lat. Ustawa wprowadzi ponadto możliwość dokonywania rozliczeń za pomocą aplikacji mobilnej. Przedsiębiorcy dokonujący przewozu osób, przyjmujący zlecenia od podmiotów pośredniczących za pomocą aplikacji mobilnych, będą obowiązani do stosowania ograniczeń czasu pracy, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.’’