Prawo do lokalu zastępczego

W grudniu b.r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego wydłużającą okres, w którym gmina ma obowiązek zapewnić lokal zastępczy osobie eksmitowanej z powodu złego stanu technicznego budynku.

Zmiana będzie obowiązywać do końca 2017 r. Nowelizacja oddala nadzieje wierzycieli na skuteczniejsze prowadzenie egzekucji. Takie obowiązki gminy będą miały do 31 grudnia 2017 r., a nie tylko do końca tego roku, jak przewidują obecnie obowiązujące przepisy. Pracami nad ustawą zajmie się teraz Senat.