TV.RP.PL RZECZoPRAWIE: Magdalena Rycak – Nowe przepisy o związkach zawodowych

Od początku 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o związkach zawodowych, które pozwolą tworzyć nowe organizacje zleceniobiorcom i samozatrudnionym. W programie #RZECZoPRAWIE Marek Domagalski rozmawiał na o tym z Magdaleną Rycak, partnerem zarządzającym w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Ekspertka zwróciła uwagę, że zmiana przepisów została wymuszona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 r. Aktualnie prawo koalicji – tworzenia związków zawodowych – przysługuje wyłącznie pracownikom. Trybunał uznał natomiast, że prawo to powinno przysługiwać szerszej grupie podmiotów, np. także osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Magdalena Rycak przyznała, że zmiany tej obawiają się nie tylko przedsiębiorcy, ale także istniejące obecnie związki zawodowe, bo może dojść do dużego przetasowania sił w poszczególnych zakładach pracy. – Na pewno spowoduje to zwiększenie poziomu uzwiązkowienia, które jest w Polsce między 12 a 14 proc. ogółu pracowników – podkreśliła ekspertka.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem: