Imię i nazwisko:

dr Magdalena Rycak

Kancelaria:

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

-prawo pracy

Kariera:

Zajmująca się prawem pracy od 20 lat. Doradza z zakresu prawa pracy największym polskim i międzynarodowym spółkom.

Sukcesy:

Ceniony szkoleniowiec. W latach 2000 – 2019 przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych m.in dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych. Od kilkunastu lat występuje jako ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej d.s. Społeczno- Gospodarczych). Regularnie występuje w roli prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa pracy. Od ponad 10 lat kieruje studiami podyplomowymi Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od dwóch lat kieruje również studiami podyplomowymi Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Od 2003 r. konsultant prawny i szkoleniowiec w wydawnictwie Wolters Kluwer.