Uproszczona APA – opublikowano projekt przepisów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów dotyczących uproszczonej APA.

Po wielu zapowiedziach i kilkunastu miesiącach oczekiwań Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej przepisy dotyczące uproszczonej procedury APA.

Jakie transakcje mogą zostać objęte uproszczoną APA?

Niestety, uproszczone uprzednie porozumienie cenowe będzie mogło zostać wydane wyłącznie dla ograniczonego zakresu transakcji dotyczących:
– nabycia usług o niskiej wartości dodanej,
ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub z wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Warunki wydania uproszczonej APA

Zgodnie z projektem nowych przepisów warunki wydania uproszczonej APA to m.in.:

– dokonanie opłaty w wysokości 20.000 zł,
udział dochodów podatkowych w przychodach wnioskodawcy nie niższy niż 1%, w co najmniej dwóch z trzech ostatnich lat podatkowych. Dodatkowo uproszczona APA nie będzie obowiązywała, jeśli w dwóch pierwszych latach okresu na jaki
została wydana udział dochodów w przychodach nie przekroczy 1%.
Administracja skarbowa będzie miała 3 miesiące na wydanie uproszczonej APA, licząc od dnia złożenia wniosku. Uproszczona APA nie może obowiązywać dłużej niż 3 lata podatkowe.

Korzyści płynące z posiadania uproszczonej APA

Wydatki objęte uproszczoną APA nie będą podlegały obowiązkowi limitowania, o którym mowa w art. 15e Ustawy o CIT. Zgodnie z projektowanymi przepisami uproszczona APA będzie obejmować również transakcje z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożą wniosek o uproszczoną APA w 2019 r. będą mogli objąć nią również koszty limitowane w 2018 r., co pozwoli na korzystną korektę rozliczenia CIT za 2018 r.