Utworzenie korpusu kontrolerskiego w ramach NFZ

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Projektowane zmiany z dnia 24-04-2019r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, komentuje radca prawny Karina Słowikowska z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

„Celem zmian wprowadzanych w/w ustawą jest min.:
-przeniesienie podległości służbowej pracowników kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ do struktur centrali i utworzenie korpusu kontrolerskiego,
-ujednolicenie trybu kontrolnego dla wszystkich podmiotów kontrolowanych – dotychczasowe regulacje ustawy o świadczeniach i ustawy o refundacji w odmienny sposób regulują tryb kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli tzw. ordynacji lekarskich oraz kontroli aptek.
Wprowadzone zmiany dążą do transparentności kontroli i ujednolicenia ich zasad, co należy ocenić pozytywnie.”