Kolejna kara za naruszenie RODO – tym razem ukaranym Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

RK Legal

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej opublikował kilka dni temu treść i uzasadnienie kolejnej decyzji ws. nałożenia kary za naruszenie przepisów RODO. Tym razem karę, w wysokości blisko 56 000 złotych, otrzymał Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Kara nałożona została na związek sportowy za ujawnienie zbyt obszernego zakresu danych osobowych 585 sędziów piłkarskich. DZPN ujawnił bowiem na swoich stronach internetowych nie tylko ich imiona i nazwiska, ale ponadto numery PESEL czy adresy zamieszkania. O tyle, o ile możliwość ujawnienia takich danych co do zasady nie budziła wątpliwości organu nadzorczego, to karę nałożono za zbyt szeroki zakres ujawnionych danych. Upubliczniając dane, które nie były niezbędne dla prawidłowego wypełnienia obowiązków sędziowskich (takich jak dokładny adres zamieszkania i numer PESEL) związek naraził sędziów na potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania.
Interesujące w tej sprawie jest to, że związek sam zgłosił naruszenie przepisów rozporządzenia już w lipcu 2018 roku. W zgłoszeniu wysłanym do UODO związek wskazał, że usunął nadmiarowe dane ze swoich stron internetowych, powiadomił sędziów piłkarskich o naruszeniu oraz zwrócił się do właścicieli wyszukiwarek internetowych o usunięcie archiwalnych wyników wyszukiwania. Nie wszystkie wyniki wyszukiwania zostały jednak wykasowane, a do UODO wpłynęła w 2019 roku kolejna skarga w której zarzucono, że nadmiarowe dane nadal są dostępne w Internecie. Prezes UODO, mimo że związek podjął kolejne działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków naruszenia, zdecydował się jednak na nałożenie kary finansowej. Uzasadniono to faktem, że naruszenie miało poważny charakter, dotyczyło dużej liczby osób i naraziło sędziów piłkarskich na duże ryzyko naruszenia ich praw i wolności. W decyzji wskazano wyraźnie, że samodzielne zgłoszenie naruszenia oraz fakt, że aktualnie związek nie przetwarza danych osobowych sędziów na stronie internetowej nie stanowi okoliczności łagodzącej, ponieważ działania takie są wymagane przepisami prawa.
Pełną treść decyzji mogą Państwo znaleźć tutaj:
https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019