Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

W dniu 19 września 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2250 zł brutto. Od dnia
1 stycznia 2019 r. zwiększona zostanie również minimalna stawka godzinowa, która z 13,70 zł brutto wzrośnie do kwoty 14,70 zł brutto.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4 ustawy, co oznacza, że nie może być niższa niż kwota 2250 złotych brutto. Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą zatem konieczność aneksowania (począwszy od 1 stycznia 2019 r.) umów o pracę, w których wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę niższą aniżeli 2250 zł brutto.

Artykuły z tej kategorii