Zmiana ustawy o Karcie Polaka

Projektowane zmiany z 02-04-2019r. w ustawie o Karcie Polaka oraz w ustawie Prawo Konsularne, komentuje aplikant adwokacki Bartosz Jaroni z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

„Dnia 2 kwietnia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo Konsularne. Dotychczas Karta Polaka, jako dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego mogła być przyznawana wyłącznie obywatelom państw innych powstałych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nowelizacja rozszerza podmiotowy zakres stosowania ustawy o Karcie Polaka w ten sposób, że Karta Polaka będzie mogła być przyznana wszystkim osobom posiadającym polskie pochodzenie lub aktywnie działającym przez co najmniej trzy lata w środowiskach polonijnych. Projekt przewiduje również zmianę nazwy dotychczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie. ‘’