Zmiany w prawie: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Z dniem 1 października 2017 roku wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 roku, określająca szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Na jej podstawie zostaną utworzone dwa Rejestry Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym, z których jeden o dostępie ograniczonym oraz drugi o dostępie publicznym. Ponadto owa ustawa wprowadza obowiązek pracodawców oraz innych organizatorów w zakresie działalności związanej m.in. z wychowaniem, edukacją czy opieką nad małoletnimi, pozyskiwania informacji, ze wskazanego rejestru z dostępem ograniczonym, o określonej osobie przed nawiązaniem z nią stosunku pracy, bądź też dopuszczeniem do innej działalności polegającej na kontakcie z małoletnimi. Niewykonanie tego obowiązku, a także innych w ustawie wskazanych, obwarowane zostało sankcją w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Ponadto jako jeden ze szczególnych środków ochrony ustawa wskazuje także określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością seksualną w formie dostępnej publicznie mapy policyjnej. Ów akt prawny ma niejako stanowić odpowiedź na narastające zagrożenie przestępczością seksualną, której ofiarami stają się coraz częściej osoby małoletnie, ustanawiając nowe środki ochrony mające na celu zapobieganie popełnianiu tego rodzaju przestępstw, poprzez m.in. uniemożliwienie kontaktu potencjalnego sprawcy z małoletnim, gdyż poprzestanie na wykrywaniu i karaniu sprawców przestępstw na tle seksualnym staje się, w dobie rozwoju dzisiejszego świata, niewystarczające.