Nie ma już okresowych szkoleń BHP w biurach

1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Pracy likwidująca szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Do tej pory pracownik miał obowiązek odbywać wstępne i okresowe szkolenia bhp, bez względu na zajmowane stanowisko. Przepisy Kodeksu Pracy przewidywały, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przed dopuszczeniem go do pracy jak i w trakcie zatrudnienia, poddając pracownika szkoleniom okresowym. Zdaniem rządu, Kodeks Pracy nazbyt rygorystycznie wdrażał regulacje unijne w sprawie szkoleń, obejmując obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Decyduje kategoria ryzyka

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, szkolenia okresowe bhp pracowników nie jest już wymagane dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych. Ma to miejsce, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie działalności mającej co najwyżej trzecią kategorię ryzyka. Kategorie ryzyka działalności są ustalane w oparciu o przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Należy podkreślić, że kategoria trzecia i niższe obejmują działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości. W tych środowiskach pracy jest też najmniej czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zmiana kategorii ryzyka

Jeśli działalność pracodawcy będzie zakwalifikowana do kategorii ryzyka wyższej niż trzecia, to pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe bhp pracownika administracyjno-biurowego. Powinien tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Instruktaże zostają

Proponowane zmiany nie oznaczają, że pracownicy administracyjno-biurowi nie będą objęci obowiązkiem jakichkolwiek szkoleń i instruktaży.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym, na którym występują warunki narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, podlega instruktażowi stanowiskowemu.

Zmiany, ale czy na lepsze?

W 2016 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy przekroczyła 87,8 tys. osób. W I półroczu 2017 roku było to 39 tys. osób, przy czym zdecydowana większość uległa wypadkom ze skutkiem lekkim.
Zdaniem ekspertów zmiany idą w dobrym kierunku, ale mogą się jednak okazać zbyt ryzykowne i negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników.
Ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.