Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie debatowali nad rządowym projektem zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i przyjęli ostatecznie projekt ustawy, która ma zwiększyć zakres odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorców korzystających z ich usług. Zamierzeniem ustawodawcy jest, aby nowe przepisy weszły w życie od 1 czerwca 2017 roku (z pewnymi drobnymi wyjątkami), warto więc już teraz przyjrzeć się planowanym zmianom, gdyż mogą znacząco wpłynąć na rynek pracy tymczasowej.

Pierwszą istotną zmianą jest umożliwienie zatrudniania przez agencje pracy tymczasowej także na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Ustawa wprowadza tu pojęcie „osoby niebędącej pracownikiem agencji tymczasowej”, jednakże ochrona przewidziana dla tych osób jest identyczna jak dla pracowników. Warto nadmienić, że agencje pracy tymczasowej także będą musiały stosować się przepisów znowelizowanej z początkiem roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a co za tym idzie wypłacać osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wynagrodzenie równe lub wyższe minimalnej stawce godzinowej.

Bardzo ważna zmiana nastąpi w przedmiocie zakazu powierzania określonych prac pracownikom tymczasowym. Po nowelizacji zakaz powierzenia pracy pracownikowi tymczasowemu będzie obejmował nie to samo stanowisko pracy, ale ten sam rodzaj pracy. Bez znaczenia pozostanie więc nazwa stanowiska pracy.

Nowelizacja przewiduje wyjątek od zasady zatrudniania pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy maksymalnie przez 18 miesięcy i przewiduje, że można zatrudnić pracownika tymczasowego do pracy ciągłej przez 36 miesięcy, jeśli ów pracownik zastępuje osobę nieobecną u pracodawcy.

Szczególnie istotną zmianą z perspektywy pracowników tymczasowych jest poddanie pracownic tymczasowych ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku ciąży. Projekt w obecnym brzmieniu nadaje pracownicom tymczasowym takie same uprawnienia, jak w przypadku zwykłego stosunku pracy i przewiduje, że umowy o pracę, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży przedłużają się do dnia porodu. Tym samym pracownicom przysługiwać będzie także zasiłek macierzyński.

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje szereg nowych obowiązków dla agencji zatrudnienia oraz większe kary za naruszenie przepisów ustawy, które będą wynosić nawet 30 000 zł za każde naruszenie. Projekt trafi teraz do Senatu.