15 lat działa już Kancelaria KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

Andersen w Polsce

Każda zmiana regulacji lub interpretacji norm podatkowych wywołuje silne reakcje przedsiębiorców – mówi radca prawny, partner w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach.
dr Tomasz Srokosz

Rz: Kancelaria KSP Legal & Tax Advice obchodzi swoje piętnastolecie działalności. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach, które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

dr Tomasz Srokosz: Zmiany, które kancelarie prawne postrzegają jako najważniejsze, to te wywołujące najsilniejsze reakcje naszych klientów, skutkujące koniecznością głębokich analiz, a nawet zmianą dotychczasowej ich struktury działalności. Naszymi klientami są głównie przedsiębiorcy, zarówno polscy, jak i ci z międzynarodowym kapitałem, a także duże grupy kapitałowe o rozproszonej strukturze własnościowej. Dlatego każdorazowa zmiana regulacji lub interpretacji norm podatkowych wywołuje silne reakcje przedsiębiorców. Patrząc wstecz oczywiście nic nie przyćmi wprowadzenia podatku liniowego i ówczesnego entuzjazmu przedsiębiorców. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się dokumentacje cen transferowych. Co ciekawe, to regulacja CIT, która ma nowe otwarcie od 2017 r. Ceny transferowe są „oczkiem w głowie” Ministerstwa Finansów (wystarczy wspomnieć niedawne marcowe interpretacje ogólne), stąd coraz częstsze i bardziej szczegółowe kontrole u naszych klientów, ale też coraz większa świadomość przedsiębiorców.
Drugim, bardzo gorącym obecnie tematem dotyczącym szerokiego grona uczestników obrotu prawnego jest ochrona danych osobowych. Przedsiębiorcy, ale także podmioty publiczne od wielu lat dysponują bazami danych niezbędnymi do prowadzenia ich działalności, jednak od maja tego roku dane osobowe podlegać będą regulacji unijnego rozporządzenia RODO. Pierwszy raz w Polsce na taką skalę, czynności życia codziennego będą wprost regulowane aktem prawnym, który nie powstał w polskim parlamencie.

Sięgając do przeszłości, a jednocześnie stosując kryterium powszechności, nasza kancelaria z racji profilu działalności oraz specjalizacji poświęciła dużo uwagi zmianie w gospodarce odpadami komunalnymi. Można powiedzieć, że zmiany z 2013 r. wkomponowały się w obszar specjalizacji, do których zaliczamy partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje oraz zamówienia publiczne. Gospodarka odpadami dotyczyła głównie mieszkańców, natomiast my doradzaliśmy przedsiębiorcom oraz samorządom we wprowadzeniu zmian w ich strukturach organizacyjnych i biznesowych.

Jakie obecnie dziedziny prawa wymagają najpilniejszej reformy?
W ciągu ostatnich miesięcy słyszymy od klientów głównie o potrzebie stabilizacji prawnej, pewność obrotu i ciągłość istniejących instytucji prawnych. To są najczęstsze życzenia naszych klientów, w szczególności zagranicznych, którzy trudniej rozumieją nagłe zmiany. Niewątpliwie, to co przed nami to mądra implementacja regulacji unijnych, w sposób uwzględniający polskie realia. Podam przykład zamówień publicznych, gdzie niezrozumienie zmian oraz ich dynamika spowodowały niezwykłą redukcję zamówień sektora publicznego (niektóre źródła podawały, że w 2016 r. poziom zamówień spadł nawet o 30 proc. ). Z drugiej strony np. ustawa o umowie koncesji stanowi kalkę dyrektywy, stąd postępowania, które pod rządami poprzedniej ustawy miały znaczenie dla samorządów a teraz stanowią margines.

Natomiast prognozując obszary intensywnego rozwoju warto wskazać regulacje dotyczące własności intelektualnej. Proszę zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywa ona w procesach inwestycyjnych na świecie, w Polsce nawet nie same przepisy, ale ich wykorzystanie nie odpowiada poziomowi światowemu. Sami byliśmy zaskoczeni jaką popularnością medialną w Europie cieszył się prowadzony przez naszą kancelarię spór z Yoko Ono (dotyczył marki popularnego napoju). Uświadomił on nam kluczowy aspekt tej sprawy, to jest rolę oznaczenia produktu oferowanego w Polsce i w Europie. Nie wystarczy jednak pomysł, konieczne są rejestracje znaków towarowych, patentów itp. zakładające najdalej idący rozwój produktu i przedsiębiorcy.

Siedziba Kancelarii KSP Legal & Tax Advice mieści się na Śląsku. Czy działalność firmy w określonym regionie kraju wpływa również na zagadnienia prawne, z którymi muszą zmierzyć się prawnicy świadczący usługi takim podmiotom?

Śląsk to tereny przemysłowe, które w dużej części nadal są atrakcyjne na inwestorów zamierzających ulokować tu zakłady produkcyjne. Historycznie i kulturowo te tereny stanowiły najbardziej uprzemysłowiony region Polski. Ale Śląsk to nie tylko przemysł ciężki, czy motoryzacyjny, o czym wszyscy wiedzą. Przykładowo mamy przyjemność doradzać producentowi paneli wykorzystywanych w satelitach krążących wokół Ziemi. Zakładając 15 lat temu kancelarię tego nikt by nie przypuszczał. Zatem nie przez przypadek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna należy do najbardziej dynamicznych w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie wykorzystamy przy okazji planów rządowych poszerzenia stref ekonomicznych na cały kraj.

Kolejnym wyzwaniem są procesy lokowania inwestycji na Śląsku począwszy od zakupu nieruchomości do uzyskania wszelkich pozwoleń. Tutaj ważne jest prawo ochrony środowiska, które wymaga większej uwagi niż w mniej zdegradowanych obszarach kraju. Specyfika nieruchomości dotyczy zagadnień niespotykanych gdzie indziej, zarówno w zakresie oddziaływania górniczego, jak i zanieczyszczeń gleby.

Warto też zwrócić uwagę na śląską metropolię, najludniejszą w Polsce. Specjalizujemy się w prawnych aspektach gospodarki komunalnej, wraz z naszymi klientami wprowadzając nowoczesne rozwiązania, tak aby zarówno Katowice jak i pozostałe miasta regionu zasłużyły na miano „smart city”. Dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i planowania przestrzennego. Podam przykład Beskid Sport Arena nowoczesnego obiektu zbudowanego od podstaw w Szczyrku, gdzie mieliśmy przyjemność doradzać od początku inwestycji. Natomiast chciałbym zaprzeczyć, że działamy tylko na południu. Jedną z największych inwestycji, jaką mieliśmy okazję obsługiwać to była budowa dworca i rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie. Projekt ten prowadziliśmy wspólnie z naszym ówczesnym komandytariuszem, a obecnie największą w Polsce i na świecie firmą prawniczą.

KSP Legal & Tax Advice to wiodąca i stale rozwijająca się kancelaria na Śląsku. Zespół KSP to doświadczeni specjaliści – radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi, aplikanci radcowscy i adwokaccy, prawnicy i konsultanci z wykształceniem ekonomicznym. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną i podatkową we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługiwała trudne i wymagające projekty m.in. due diligence Uzdrowisk w Rabce, doradztwo podczas budowy dworca w Sopocie w formule PPP czy przy przejmowaniu infrastruktury wodno-ściekowej przez operatora prywatnego w Siemianowicach Śląskich.

Wywiad ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 13-04-2018r.